Skip to content

Нүүр хуудас

24 Electrical System-Цахилгаан хангамжийн систем
ARINC
23/34 Communication and Navigation-System-Харилцаа холбоо болон навигацын систем
22 Autopilot-Автомат нислэгийн систем

31 Electronic Display-Электроник дэлгэц 
Бусад буюу агаарын хөлгийн танин мэдэхүйн мэдээллийн хэсэг