Skip to content

ARINC

AERONAUTICAL RADIO INCORPORATED

ARINC-ын тухай

Aeronautical Radio, Incorporated (ARINC) нь нисэх болон аялал жуучлалын салбарын үйл

ажиллагаа, гүйцэтгэлийг хангах систем, үйлчилгээ зэргийг боловсруулж ажилладаг томоохон компани юм. Үүнийг 1929 онд засгийн газрын гаднах нэг холбооны тусгай зөвшөөрөл

эзэмшигч, радио холбооны зохицуулагчаар хангах зорилгоор дөрвөн том агаарын тээврийн компаниуд зохион байгуулж байсан бөгөөд агаарын тээврийн , нисэх онгоцны буудал , батлан хамгаалах, засгийн газар, эрүүл мэнд, сүлжээ, аюулгүй байдал, тээвэр гэсэн найман

салбарын тээврийн харилцаа холбоо, системийн инженерийн шийдлүүдийн томоохон

нийлүүлэгч юм. Зөвхөн агаарын тээврийн компаниуд болон агаарын тээврийн компаниуд хувьцаа эзэмшигчид байж болно. Энэ компани нь одоо АНУ-ын Мэрилэнд, Аннаполис дахь төв нь байрлалтай ба дэлхий даяар ARINC нь 120 гаруй байршилд 3200 гаруй ажилтантай.. ARINC аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд нисэхийн гурван хороо оролцдог:

  • AEEC (Airlines-ийн Электроник инженерийн хороо): ARINC стандартыг боловсруулах,
  • AMC (Avionics засвар үйлчилгээний бага хурал): жил бүр зохион байгуулдаг Avionics засвар үйлчилгээний бага хурал,
  • FSEMC (Нислэгийн симулятор инженерчлэл ба засвар үйлчилгээ) бага хурал: Жил бүр зохион байгуулдаг FSEMC чуулганыг зохион байгуулах.

Компани нь хоёр том гарцтай:

  • Нисэхийн харилцаа холбоо, мэдээлэл боловсруулах үйлчилгээ ба аялал жуулчлалын салбар
    • Төр засгийн болон үйлдвэрлэлийн системийн инженерчлэл, хөгжил

ARINC нь авионикийн тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт, стандартыг боловсруулахад манлайллыг хангаж ирсэн бөгөөд эдгээр үзүүлэлтүүдийн нэг нь энэхүү зааварчилгааны гол чиглэл болсоор ирсэн. Салбарын хороод тодорхойлолт, стандартыг боловсруулдаг.ARINC Specification

429-ийг агаарын тээврийн компаниуд, засгийн газар, ARINC-ийн төлөөлөл бүхий гишүүдээс бүрдсэн Агаарын тээврийн хэрэгслийн цахим инженерийн хороо (AEEC) боловсруулж, хөтлөн явуулдаг.

ARINC 424 бол агаарын хөлгийн навигацийн мэдээллийн олон улсын стандарт формат юм. ARINC

нь 400,500,600,700,800 гэсэн цуврал стандартуудтай.

ARINC-429 гэж юу вэ?

ARINC 429 нь техникийн тоног төхөөрөмж, системүүд хоорондоо хэрхэн холбоо тогтоохыг тодорхойлдог тодорхойлолт юм. ARINC 429 нь засвар үйлчилгээ, үсэг, тоон мессежийг дамжуулах, хүлээн зөвшөөрөх үйлчилгээ үзүүлдэг. ARINC 429 нь Марк 33 Дижитал Мэдээлэл дамжуулах систем (DITS) гэгддэг мэдээллийн өгөдлийг стандарт чиглэлийн дагуу ашигладаг. Мэдээлэл нь өгөгдлийг хянадаг бусад системийн элементүүдэд секундэд 12.5 эсвэл 100 килобит хурдтай дамждаг.

Дамжуулах, хүлээн авах нь тус тусдаа порт дээр байдаг тул олон тооны авионик систем ашигладаг нисэх онгоцонд олон утас байх шаардлагатай болдог.

ARINC-429 Ашиглалт

ARINC 429 нь ихэнх худалдааны тээврийн онгоцонд суурилагдсан. Үүнд; Airbus A310 / A320 ба A330

/ A340; Bell Helicopters ; Боинг 727, 737, 747, 757, 767; ба McDonnell Douglas MD-11. Харин Боинг 777 дээр ARINC 629 хэмээх шинэ системийг суулгаж байгаа бөгөөд зарим нисэх онгоцууд

шаардлагатай утаснуудын жинг бууруулж, өгөгдлийг ARINC 429-ээс өндөр ханшаар солилцох зорилгоор өөр систем ашиглаж эхэлж байгаа. Нэг чиглэлтэй ARINC 429 систем нь утасны жин, хязгаарлагдмал өгөгдлийн хурдны өртөгөөр өндөр найдвартай байдлыг хангаж өгдөг. Харин

цэргийн нисэх онгоцууд ерөнхийдөө цэргийн техникийн MIL-STD-1553-т заасан өндөр хурдны, хоёр чиглэлтэй протоколыг ашигладаг. Нисэх онгоц бүр өөр өөр электрон тоног төхөөрөмж, харилцан холболт шаардлагатай системээр тоноглогдсон байдаг. Эдгээрийг техникийн тодорхойлолтоор тодорхойлж, Equipment ID хэмээх тоон таних дугаар өгдөг. ARINC-ийн тодорхойлолт 429-15-д тодорхойлогдсон тоног төхөөрөмжийн хэсэгчилсэн жагсаалтыг дижитал хаягийн хамт Хүснэгт 1-т харууллаа.

Partial List of Equipment IDs-н зурган илэрц

Хүснэгт 1 Тоног төхөөрөмжийн ID-н хэсэгчилсэн жагсаалт

Тодорхойлолт нь өгөгдлийн файлуудыг бага зэрэг чиглэсэн форматаар солих чадвартай хэд хэдэн системийг тодорхойлдог. Ийм файлууд нь олон тооны мессежийг дарааллаар дамжуулахыг

шаарддаг.Бит чиглэсэн харилцаа холбооны чадвартай системүүд ба тэдгээрийн хаягийг Хүснэгт 10- т оруулсан болно. SAL нь бага зэрэг чиглэсэн мессеж хүлээн авагчийг тодорхойлоход ашиглагддаг.

ARINC-429 цахилгаан шинж чанар

ARINC 429 мэдээллийн шин нь 32 битийн үгийг дамжуулахын тулд хоёр дохионы утас ашигладаг. Дараалсан үгсийг дамжуулахдаа дор хаяж 4 битийн NULL (тэг хүчдэл) -ээр тусгаарлагдсан байдаг. Энэ нь тусдаа цагийн дохионы утас авах хэрэгцээг үгүй болгодог.Ийм ч учраас энэхүү дохиог өөрөөг нь цагийн дохио гэж нэрлэдэг.Nominal transmission (Нэрлэсэн дамжуулалт)-ын хүчдэл нь утас (дифференциал) хоорондох 10 ± 1 вольт бөгөөд эерэг эсвэл сөрөг туйлтай байна. Тиймээс дохионы хөл тус бүр + 5V -5V хооронд хэлбэлздэг. Хэрэв нэг хөл нь + 5V, нөгөө нь -5V ба эсрэгээр байна гэсэн үг юм. Нэг утсыг “A” (эсвэл “+” эсвэл “HI”) тал гэж нэрлэдэг бол харин нөгөө утасыг нь “B” (эсвэл “-” эсвэл “LO”) гэж нэрлэдэг. Үүнийг bipolar return-tozero (BPRZ) модуляци гэнэ. Нийлмэл дохионы

төлөв нь гурван түвшний аль нэг байж болно.

  • (HI) Хоёр утас (А-аас B) хоорондох вольтын хооронд 7.25-аас 11 вольтын хүчийг хэмжих ёстой.
  • (NULL) Хоёр утас (A-аас B) хоорондох вольтын хооронд 0.5-аас -0.5 байх ёстой.
  • (LO) Хоёр утас (А-ээс B) хоорондох вольтын хооронд -7.25 -11 вольтын хүчийг хэмжих ёстой.

Хүлээн авсан хүчдэл нь шугамын урт ба шинд холбогдсон хүлээн авагчийн тооноос хамаарна. Нэг шинд 20-оос дээш хүлээн авагч холбогдсон байх ёстой. Шин бүр нэг чиглэлтэй байдаг тул хариу

өгөх эсвэл мессеж илгээх шаардлагатай бол систем өөрийн дамжуулах шинтэй байх шаардлагатай. Дамжуулах, хүлээн авах схем нь өндөр ба нам хоорондын шилжилтийг найдвартай илгээх,

илрүүлэх зориулалттай байх ёстой. Slew rates ба tolerances-ийг 100K ба 12.5K өгөгдлийн түвшнийг

  1. р зурагт үзүүлэв.
ARINC 429 Bit Encoding Example-н зурган илэрц

Зураг 1 ARINC 429 бит кодчиллын жишээ

ARINC 429 Characteristic Summary-н зурган илэрц

Хүснэгт 2. ARINC 429 Characteristic Summary

ARINC 429 нь маш энгийн, point-to-point протокол юм. Хос утас дээр зөвхөн нэг дамжуулагч байж болно. Дамжуулагч нь 32 битийн өгөгдлийн үг эсвэл NULL төлөвийг үргэлж дамжуулдаг. Хос утас дээр дор хаяж нэг хүлээн авагч байдаг; 20 хүртэл байж ч болно. Ихэнх тохиолдолд ARINC-ын мессеж нь дан өгөгдлийн үгнээс бүрддэг.

Bit Timing and Slew Rate

Slew rate –ын хэмжээ нь ARINC долгионы хэлбэрийн өсөлт, уналтын хугацааг илэрхийлдэг. Тодруулбал, энэ нь ARINC дохиог авах хугацаа зэргийг хэлдэг импульсийн тэргүүлэх ба хойд талын ирмэг дээрх хүчдэлийн далайц 10% -иас 90% хүртэл өснө.Зураг 2.

ARINC Bit Characteristics-н зурган илэрц

Хүснэгт 3 ARINC Bit Characteristics

Зураг 2 Slew Rates and Bit Timing Diagram

ARINC 429 үгийн формат

ARINC өгөгдлийн үгс нь үргэлж 32 бит байх бөгөөд ихэвчлэн Parity, SSM, Data, SDI, Label гэсэн таван үндсэн field-ыг багтаасан байдаг. Зураг 3-т үзүүлсэн форматыг ашигладаг. ARINC конвенц нь 1 (LSB)

-ээс 32 (MSB) хүртэлх битүүдийг дугаарлана.

32313029                              111098                  1
PSSMDATA→          ←  PAD                      ←DISCRETES MSB                                              LSBSDILABEL

Зураг 3 Ерөнхий ARINC Word формат

1.     Parity

MSB нь ARINC 429-ийн хувьд үргэлж Parity байдаг. Parity нь зарим сорилтоос бусад тохиолдолд ердийн сондгой байдаг. ODD parity гэдэг нь parity -ын хэмжээг тохируулах эсвэл арилгах замаар даатгуулсан 32 бит үгэнд сондгой тооны “1” үг байх ёстой.

Жишээлбэл, хэрэв 1-31 битүүд нь тус бүр “1” битийг агуулдаг бол ODD паритет үүсгэхийн тулд битийн 32-г тохируулах ёстой.

2.     SSM

31, 30-р битүүд нь Sign / Status Matrix эсвэл SSM-ийг агуулдаг. Энэ field нь тоног

төхөөрөмжийн байдал, үйл ажиллагааны горим эсвэл өгөгдлийн агуулгын хүчин төгөлдөр байдлыг агуулдаг. Холбогдох кодыг Хүснэгт 4-т үзүүлэв.

BitMeaning
3130 
00Plus, North, East, Right, To, Above
01No Computed Data
10Functional Test
11Minus, South, West, Left, From, Below

Хүснэгт 4 BCD өгөгдлийн SSM кодууд

BitMeaning
3130 
00Failure Warning
01No Computed Data
10Functional Test
11Normal Operation

Хүснэгт 5 BNR өгөгдлийн SSM кодууд

3.     DATA

29-ээс 11 хүртэлх битүүдэд өгөгдлийг агуулдаг бөгөөд энэ нь хэд хэдэн өөр форматтай байж болно. Төрөл бүрийн үйлдвэрлэгчид хэрэгжүүлсэн стандарт бус олон хэлбэрүүд байдаг.

Зарим тохиолдолд өгөгдлийн field нь SDI битүүдтэй давхцдаг. Энэ тохиолдолд SDI field ашиглагдахгүй.

4.     SDI

10, 9-р битүүдэд нь Source / Destination Identifier (SDI)-ийг өгдөг. Энэ нь өгөгдлийн хүлээн авагчийг тодорхойлохын тулд олон хүлээн авагчдад ашиглагддаг. Энэ дамжуулах

системийг олон системд давхар ашиглаж болно. ARINC 429 нь хоёр утастай зөвхөн нэг дамжуулагчтай, гэхдээ 20 хүртэлх хүлээн авагчтай байж болно.

5.     Label

8-аас 1-р битийн хувьд өгөгдлийн төрөл, түүнтэй холбоотой параметрүүдийг тодорхойлсон label агуулдаг. Label нь мессежийн чухал хэсэг бөгөөд доор дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.

Энэ нь үгийн үлдсэн хэсгийн мэдээллийн төрлийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг. Label нь ихэвчлэн наймтын тоогоор илэрхийлэгддэг.

Transmission Order

ARINC шинээр дамжуулсан битүүдийн дараалал дараах байдалтай байна: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10, 11, 12, 13 … 32.

32 битийн ARINC үгийг дамжуулахад label-ны хувьд хамгийн их ач холбогдолтой битийг

эхлээд дамжуулдаг. Энэхүү урвуу дараалал нь ARINC үгэн дэх бусад битүүдийн дамжуулах дарааллаар ялгаатай байна.

ARINC 429 Мэдээллийн төрөл

Бүх ARINC өгөгдлийг 32 битийн үгээр дамжуулдаг. Өгөгдлийн төрөл нь Binary Coded Decimal

(BCD), хоёр нэмэлт binary notation (BNR), Discrete Data, Maintenance Data ба

Acknowledgment, мөн ISO Alphabet #5 character data зэрэг орно. Хамгийн сүүлийн үеийн

битүүдэд файл дамжуулахад бит чиглэсэн мессежийн багцуудыг ашиглаж болдог болсон.

BCD Data Encoding

BCD буюу binary-coded-decimal нь ARINC 429 болон бусад олон инженерчлэлийн програмуудаас олдсон түгээмэл өгөгдлийн формат юм. Энэ форматаар аравтын орон бүрт дөрвөн битийг хуваарилдаг. Түгээмэл BCD мессежийг Зураг 4-т харуулав. Мэдээллийн field нь таван хүртэлх дэд field-ыг агуулна. Хамгийн их ач холбогдолтой дэд field нь зөвхөн битүүдийг агуулдаг бөгөөд

ингэснээр түүний хамгийн их аравтын утга нь 7 байна. Хэрэв хамгийн их аравтын утга 7-с их байвал

29-ээс 27-т битүүдийг тэгээр дүүргэж, хоёр дахь дэд field нь хамгийн их ач холбогдолтой болно. Зураг 5-т харуулсан жишээ нь DME зай нь 25786 бөгөөд эерэг тэмдэгтэй байна гэсэн мэдээллийг дамжуулна.

323130292827262524232221201918171615141312111098    1
PSSMCHAR 1CHAR 2CHAR 3CHAR 4CHAR 5SDILABEL

Зураг 4 Ерөнхий BCD үгийн формат

323130292827262524232221201918171615141312111098    1
PSSM0100101011110000110SDILABEL
 0025786  

Зураг 5 BCD Word форматын жишээ

BNR Data Encoding

BNR буюу “binary” кодчилол нь ARINC мэдээллийн форматад маш түгээмэл хэрэглэгддэг. Энэ төрлийн кодчилол нь өгөгдлийг орчин үеийн бараг бүх компьютер дээр ашигладаг. Форматыг (binary) буюу хоёртын тоогоор хадгалдаг. Зураг 6-д ерөнхий BNR форматыг харуулав. Бит 29 нь

тэмдэгийн бит бөгөөд 28-р бит нь өгөгдлийн талбайн хамгийн чухал бит бөгөөд тодорхойлогдсон параметрийн хамгийн их утгын хагасыг илэрхийлдэг. Дараалсан бит нь (binary) хоёртын бутархай цувралын өсөлтийг илэрхийлнэ.

323130292827262524232221201918171615141312111098   1
PSSMDATA                                                                                 PADSDILABEL

Зураг 6 Ерөнхий BNR үгийн формат

Сөрөг тоонууд нь эерэг утгуудын нийлбэр байдлаар кодлогддог. Хэрэв бит 29 нь “1” бол тоо нь

сөрөг (эсвэл өмнөд, баруун, зүүн, зүүн, доор).Үгүй бол энэ нь эерэг (эсвэл хойд, зүүн, баруун, тийш, эсвэл дээр) байна. Зураг 7-т BNR кодчилолын жишээг харуулав. Тухайн мессеж нь 103-р label-г ашигладаг бөгөөд энэ нь сонгосон агаарын хурд юм. Бит 29-т тэг байгаа нь энэ эерэг утгыг харуулж байна. Тоон утгыг label-тэй холбоотой өгөгдлийн төрлөөс тодорхойлсон масштабтай коэффициент мөн дараалсан бит тус бүрээр харуулсан харьцаагаар үржүүлж тэдгээрийг хамтад нь нэмэх замаар олж авна. Бит 28 нь масштабын хүчин зүйлийн ½ (энэ тохиолдолд 256), 27-р бит нь масштабын

коэффициентийн ¼ юм. Харин бит 26 нь масштабын хүчин зүйлийн 1/8, 23 нь 1/64, бит 22 нь 1/128 гэх мэт. Тиймээс энэ жишээн дээр сонгосон агаарын хурд = 268 Knots (256 + 8 + 4).

323130292827262524232221201918171615141312111098   1
PSSMDATA                                                                                 PADSDILABEL
011010000110000000000000103

Энэ нь илүү төвөгтэй мэт санагдаж магадгүй юм. Гэвч тийм биш юм үүний үндсэн зарчим бол

орчин үеийн аливаа компьютерын хийдэг ердийн (binary) хоёртын математик юм. Компьютерийн программист нь BNR өгөгдлийг шилжүүлж, битийг програмын хувьсагч болгон хувиргаж,

тэдгээрийг ямар ч стандарт математикийн арга ашиглан шууд удирдаж болно.

Mixed Formats-Холимог формат

32 битийн мессежийн үгэнд BCD эсвэл BNR өгөгдлийн холимог эсвэл тус тусдаа мессеж болгон оруулсан тодорхой мэдээллийг агуулж болдог. Мэдээллийн field-т хүрэх хүртэл битийг 11-р цэгээс эхлэн хувьсагч бүрт нэг битээр хуваарилж болно. Хэрэв үгээр кодчилсон (discretes) дискрет

байхгүй бол ашиглагдаагүй байрлалууд тэгээр дүүргэгдсэн байдаг.

Discrete Data Formats

Олон тооны ARINC 429 үгс нь бүхэлдээ дискретэд зориулагдсан. Тэдгээрийн лавлагааг хүснэгт 3-т бичсэн болно.

BitFunction10
1Label 005X 
2Label 005 X
3Label 005X 
4Label 005 X
5Label 005 X
6Label 005 X
7Label 005 X
8Label 005 X
9SDI  
10SDI  
11PAD X
12PAD X
13Failure to clear serial data interruptFailPass
14ARINC received failFailPass
15PROM checksum failFailPass
16User RAM failFailPass
17NV RAM address failFailPass
18NV RAM bit failFailPass
19RTC failFailPass
20Microprocessor failFailPass
21Battery lowFailPass
22NV RAM corruptFailPass
23Not used  
24Not used  
25Not used  
26Interrogate activated  
27Erase activatedActivatedNon-Act.
28Bit activatedActivatedNon-Act.
29SSMActivatedNon-Act.
30SSM  
31SSM  
32Parity (Odd)  

Хүснэгт 6 Dedicated Discrete Example

Maintenance Data

ARINC 429 нь засвар үйлчилгээ, үсэг, тоон мессежийг дамжуулах, хүлээн зөвшөөрөх үйлчилгээ

үзүүлдэг. Эдгээр функцууд нь ихэвчлэн мессежийн дарааллыг солилцдог. Үсэг тоон мессеж нь ISO Alphabet No. 5-г ашигладаг.

Data Translation Method

Дамжуулж болох өгөгдлийн зүйл болгон дээр (label) шошгон код өгдөг бөгөөд эдгээрийг ARINC-

ийн тодорхойлолтод оруулсан болно. (Label) шошгоны жишээг BCD-ийг 7-р хүснэгтэд, BNR-ийг 8-р хүснэгтэд үзүүлэв.

  LabelEquip ID (hex)Parameter Name  UnitsRange Scale  Digits  +  Res.Min. Tx Rate (Msec)Max. Tx Rate (Msec)
  010  002Present Position – LatitudeDegrees- Minutes180N – 180S  6  N  0.1  250  500
   004Present Position – LatitudeDegrees- Minutes180N – 180S  6  N  0.1  250  500
   038Present Position – LatitudeDegrees- Minutes180N – 180S  6  N  0.1  250  500
014004Magnetic HeadingDegrees0 -359.94 0.1250500
 005Magnetic HeadingDegrees0 -359.94 0.1250500
 038Magnetic HeadingDegrees0 -359.94 0.1250500

Хүснэгт 7. BCD шошгуудын жишээ

  LabelEquip ID (hex)Parameter Name  UnitsRange Scale  Bits  Res.Min. Tx Rate (Msec)Mах. Tx Rate (Msec)
  064  03СTire Pressure (nose)  psia  1024  10  1.0  50  250
102002Selected Altitudefeet65536161.0100200
 020Selected Altitudefeet65536161.0100200
   029DC Current (Battery)  amps  256  8  1.0  100  200
 0А1Selected Altitudefeet65536161.0100200

Хүснэгт 8. BNR шошгоны жишээ

(Label) нь нэгээс олон төрлийн тоног төхөөрөмжтэй холбоотой байдаг ба жишээнүүдтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн ID-г Хүснэгт 9-т харуулав.

Equipment ID (Hex)Equipment Type
002Flight Management Computer
004Inertial Reference System
005Attitude and Heading Reference System
020DFS System
029ADDCS and EICAS
038ADIRS
03СTire Pressure Monitoring System
0А1FCC Controller

Хүснэгт 9. Тоног төхөөрөмжийн ID

Ихэнхдээ мессежүүд давтагддаг.Жишээлбэл, хэмжсэн агаарын хурдыг мэдрэгчээс багаж руу 100 миллисекундаас доошгүй буюу 200 миллисекундаас ихгүй зайгаар дамжуулдаг. Зурвасыг давтагдсан үгийн дарааллаар эсвэл (frame) хүрээ хэлбэрээр илгээж болно. Шатахууны савны түвшний мэдрэгч тус бүрийн мессежийг дарааллаар илгээдэг бөгөөд тодорхой хугацааны дараа дараалал давтагдана. Өгөгдлийн холбогдох мэдээллийн эх сурвалжийг (Label) эсвэл SDI-ээр

тодорхойлно. Хүснэгт 10-т секундэд нэг удаа дамждаг 241 (Label)-ыг харуулав. Харуулсан дараалал нь зүүн гол савнаас эхэлж баруун ба дараа нь төвийн хэсгийг харуулсан. 63 үгтэй дарааллыг хийж дууссаны дараа 1-р үгнээс эхлэн ахин давтана. Ихэнх өгөгдөл нь BNR форматтай, харин зарим үг

BCD хэлбэрээр байна.

WordSignalUnitsRangeSig. DigitsResolutionData
1Left Main Tank #1pF319.92212.078125BNR
2-13Left Main Tanks #1 to #13pF319.92212.078125BNR
14Left Main Tank #14pF319.92212.078125BNR
15Left Main Bite Cap. No. 1pF319.92212.078125BNR
16Left Main CompensatorpF319.92212.078125BNR
17Load Select 10,000Lb.0-90000110000BCD
18Load Select 1,000Lb.0-900011000BCD
19Load Select 100Lb.0-9001100BCD
20No Data Transmitted     
21Left Main Fuel DensityLb./Gal800012.000977BNR
22-42Repeat Words 1-21 for Right Tanks     
43-53Repeat Words 1-21 for Center Tanks     
54-58No Data Transmitted     
59Load Select 10,000Lb.0-90000110000BCD
60Load Select 1,000Lb.0-900011000BCD
61Load Select 100Lb.0-9001100BCD
62No Data Transmitted     
63Center Tank DensityLb./Gal800012000977BNR

Хүснэгт 10. Message Sequence for Label 241

SYSTEMSAL (OCT)SYSTEMSAL (OCT)
777 CABIN INTERPHONE SYSTEM152LOW SPEED DATA LINK (ARINC 603)300
747 DFDR AND A330/340 SSFDR163FMC 1300
DFDAU (Mandatory Load Functions)170FMC 2301
SDU #2173DFDAU (AIDS)302
RFU174CFDIU303
HGA/HPA TOP/PORT175ACARS MU/CMU (724B, 748)304
HGA/HPA STARBOARD176WBS305
LGA/HPA177TCAS306
GPS/GNSS SENSOR201SDU #1307
MCDU 1220CABIN TELECOMMUNICATIONS UNIT (CTU)334
MCDU 2221HF DATA RADIO/DATA UNIT #1340
MCDU 3222HF DATA RADIO/DATA UNIT #2344
PRINTER 1223ACESS360
PRINTER 2224EFIS361
HIGH SPEED DL (ARINC 615)226ENGINE INDICATION UNIT365
MCDU 4230CABIN TERMINAL 3372
EIVMU 1234CABIN TERMINAL 4373
EIVMU 2235CABIN TERMINAL 1374
EIVMU 3236CABIN TERMINAL 2375
EIVMU 4237OMEGA NAV. SYSTEMS376
CABIN VIDEO SYSTEM (AIRSHOW)266  

Хүснэгт 11. Systems Using Bit Oriented Communications and Their Address Labels

Бусад ARINC

ARINC 419

ARINC 419 Digital Data System Compendium нь 1984 оноос өмнө боломжтой хэд хэдэн тоон дамжуулалтын системийг барилгын блокуудад ашиглсан. Энэ нь ARINC 561, 582, 573, 575 гэх мэт ARINC 429-ийг урьдчилан ашигладаг. Зарим системүүд ARINC 429-тэй төстэй 32-бит үг хэрэглэдэг зарим нь 64, 12 бит үгнээс бүрдсэн дөрвөн дэд хүрээг гол хүрээ болгосон. Гэсэн хэдий ч зарим нь 64-bit үг гэхээсээ илүү 32-bit –ийг дийлэнхдээ ашигладаг. Хоёр муж, (HI LO), эсвэл гурван муж (HI NULL LO)-тай. Өндөр төлөвийн хувьд хүчдэлийн түвшин 18.5-аас 10, null-ийн хувьд 5-аас 1-ийн хооронд хэлбэлздэг. Дижитал хэлэнд Gilham кодыг оруулсан. (жишээ нь: ATC Transponder-ийн

өндөрт кодлогч), Олон улсын стандартын байгууллага (ISO) Alphabet # 5, BCD, BNR-ийг тус бүрээр нь тодорхойлсон. Битийн ханш 384 BPS-ээс 12+ KBPS хооронд хэлбэлзэж байсан бөгөөд

системүүдийн дунд бусад олон өөрчлөлтүүд байсан.

ARINC 453

Албан ёсоор гаргаагүй ч ARINC 708-тай төстэй.

ARINC 561/568

Тогтмол дижитал мэдээлэл дамжуулах хэрэгцээ ARINC шинж чанар 561 нь “Агаарын тээврийн

инерцийн навигацийн систем” -ийг боловсруулах явцад үүссэн. ARINC 568 нь ARINC 561-тай ижил холбоосыг ашигладаг. 3 хос утастай болон зургаан утастай системийг ARINC 561 ашигласан. Эдгээр гурван хос утаснууд нь ” clock “, ” sync “, ” data ” гэсэн хэлбэрээр ашиглагддаг. Үгийн урт 32 биттэй. 32, 31-ийн битүүд нь SSM-ийг агуулдаг. 1967 онд зургаан утасны системийг салбарын стандарт

болгон батлав.

ARINC 561-н зурган илэрц

Зураг 9. ARINC 561 6-Wire Bit Encoding

ARINC 573

Энэ төхөөрөмж нь Harvard Bi-Phase-ын шифрлэгдсэн 12 битийн үгийг тасралтгүй мэдээллийн

урсгалаар илгээдэг. Frame дэх өгөгдөл нь агаарын хөлөг дээрх олон тооны авионик дэд системийн эх сурвалжуудаас бүрдэнэ. Хүрээ бүр өөр өөр агшинд ижил өгөгдлийг агуулдаг. Хүрээ бүрийг

дөрвөн дэд хүрээ болгон хуваадаг. Дэд хүрээ бүрийн эхэнд хүлээн авагч нь ирж буй өгөгдлийг синхрончлоход ашигладаг.

Harvard Bi-phase Bit Encoding-н зурган илэрц

Зураг 10. Harvard Bi-phase Bit Encoding

ARINC 575

ARINC 575 нь ARINC 429-той төстэй хуучин хувилбар бөгөөд одоо нэгэнт хуучирсан. Энэ нь Mark 3 Subsonic Air Data System (DADS) системийг нэг эрчилсэн хос утастай байрлуулсан бөгөөд энэ нь

ARINC 429 стандартай адилхан гэсэн үг юм. Цахилгаан, ARINC 575 нь ерөнхийдөө бага хурдтай

ARINC 429-тай нийцдэг. ARINC 575-ийн зарим хувилбарууд нь ARINC 429-ээс харьцангуй удаан

бөгөөд цахилгаанаар тохирохгүй жаахан хурдыг ашигладаг. Түүнчлэн, зарим тохиолдолд ARINC 575 үгс битийн 32-ийг parity байдлаар ашигладаг (ARINC 429 гэх мэт) бол бусад тохиолдолд бит 32-ийг өгөгдөл болгон ашигладаг.

ARINC 582

Энэ бол олон тооны цахилгаан дамжуулалттай ч хуучин шинж чанартай. 6 утас хувилбар нь (ARINC

561 )-тэй, 2 утастай хувилбар нь (ARINC 575)-тай, мөн 16 бит, 2 утастай хувилбаруудтай.

ARINC 615

ARINC 429 системд тохирсон хэд хэдэн тусгай тохиолдлууд бас байдаг. ARINC 615 нь дижитал системд болон түүн дээрээс мэдээлэл дамжуулах өндөр хурдны өгөгдөл ачаалагчын тухай

өгүүлдэг. Ачаалагчийн хоёр хувилбар байдаг. PDL нь туршилтын тоног төхөөрөмжийн зөөврийн нислэгийн шугам бөгөөд ADL нь худалдааны онгоцны багаж хэрэгслийн самбар дээр байрлуулах зориулалттай. Хоёр төхөөрөмж хоёулаа 3½ инчийн дискэт уншиж, бичиж, дискэтетүүд болон

агаараар сонгосон компьютер хооронд өгөгдөл дамжуулах боломжтой. Шилжүүлэг нь автоматаар эсвэл ARINC 429 мэдээллийн шин-ээр хийгдэх боломжтой. Мэдээллийг хүссэн хэлбэрээр

байршуулж, татаж авах боломжтой.

ARINC 629

Энэ нь ARINC-ийн нэмэлт шинэ стандартыг бий болгосон. Энэхүү ARINC 629 нь шинэ Боинг 777

онгоцонд ашиглагддаг. Энэ нь periodic эсвэл aperiodic дамжуулалт хийх чадвартай өндөр хурдны хоёр чиглэлтэй шин ашигладаг. Шин-д нэвтрэх ажиллагааг хүлээх хугацаа, нам гүм байдал болон бусад дүрмийг багтаасан нарийн протоколоор удирддаг.

ARINC 708

Энэхүү ARINC 708 нь агаараар дамждаг цаг уурын радарын системд зориулагдсан. Үүнийг радараас дэлгэц рүү дамжуулах гарц болгон ашигладаг. Шин нь 2 утастай, энгийн, Manchester кодлогдсон

бөгөөд нэг мегабит хурдны хурдтай ажилладаг. Энэ нь анх MIL-STD-1553 технологийн энгийн (derivative) дериватив дээр суурилсан байсан. Өгөгдлийн үгс нь 1600 битийн урт бөгөөд , 64 битийн статус үг болон 512, 3 битийн өгөгдлийн үгнээс бүрдэнэ.

ARINC 717

ARINC 717 нь ARINC 573-тай ижил функцийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь янз бүрийн битийн хурд, хүрээний хэмжээг нэмж өгдөг. Энэ нь BPRZ форматаар кодлогдсон (ARINC 429-тэй адил), Харвардын Би- фазын кодчилсон урсгалтай анхдагч, Харвардын Би-фазын кодчилсон урсгалтай ижил төстэй өөр өөр мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгодог.

Ашигласан материал:

Categories

ARINC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: