Skip to content

EICAS-ын ажиллагаа

Бичлэгийн текст

Дэлгэцийн сонгох  самбар дээрх цуцлан шинэчлэх унтраалга нь EICAS дэлгэцээс зөвхөн анхааруулах болон зөвлөгөө өгөх мессежийг цуцлах эсвэл устгахад ашиглагддаг. Анхааруулга болон сануулга мессежийг цуцлахв.Та мессежийг цуцлах боломжгүй. Эдгээр зурвасуудыг  арилгах нөхцөлийг бүрдүүлэх  эсвэл нисэх багийнхан агаарын хөлгийн  тохиргоог өөрчлөх хүртэл дэлгэц дээр байсаар байна. Цуцлан шинэчлэх свич  нь зөвхөн дэлгэцээс мессежийг арилгадаг. Хэвийн бус байдал арилах хүртэл мессеж EICAS санах ойд үлдэнэ. Зурвасыг арилгасны дараа, EICAS санах ойноос үлдсэн бүх мессежийг эргэн санахын тулд шинэчлэх свичийг  дахин дарна уу. Шинэчлэх  свич  нь богино хугацааны анхааруулах мессежийг харуулсан бөгөөд мессеж EICAS  дээр дахин гарч ирэх болно. Хэрэв шинэ анхааруулга ирвэл, та өөр төрлийн мессеж  байгаа тохиолдолд шинэ зурвас бусад мессежний дээр гарч ирэх болно. Зурвасын талбар дахь бүх мөр дүүрсэн, шинэ анхааруулга  ирэхэд  сүүлийн мөрийн зурвас нь шинэ хуудас руу шилжих болно. Зурвасны өөр хуудсыг харуулахын тулд буцаах цуцлах товчийг ашиглана.  Дараагийн хуудсан дээрх анхааруулах мессеж нь хуудасны дээд хэсэгт гарч ирэх ёстойг харуулж байна. Сүүлийн хуудас гарч ирэх үед сэрэмжлүүлгийн болон мэдэгдлийн мессежийг цуцлахын тулд Undo сонголтыг дахин дарна уу. Хэрэв мессежээ  цуцлахын тулд шинэчлэх  товчлуур дарахад  мессеж цуцлагдан  дэлгэц нь эхний хуудсанд буцаж ирнэ. EICAS үйл явдлыг бүртгэх  унтраалгаар одоо харагдаж байгаа бүх хөдөлгүүрийн үзүүлэлтүүдийг гараар тохируулах боломжийг олгодог бөгөөд тав хүртэлх EICAS-ийн засвар үйлчилгээний мэдээллийг гараар тохируулж  болно.

Мөн  систем нь ердийн үеэс өндөр буюу түүнээс дээш түвшний агаарын хөлгийн системийн параметрүүдийг автоматаар бүртгэдэг. Статус дэлгэцэнд шинэ мессеж ирэхэд статус дараалал EICAS  мессежийн хэсэгт гарч ирнэ. Олон үйлдэлт  дэлгэц дээр статус дэлгэц гарч ирэх үед дараалал устана. Статус дэлгэцийг харуулахад ашигласан системийн шилжилтээр статус дэлгэцийг харуулдаг. Энэ дэлгэцэнд  онгоцны гидравлик,  APU, хүчилтөрөгч ба шингэн хөргөлтийн системийн талаарх мэдээллийг харуулсан байна. Энэ нь мөн дэлгэцэнд  агаарын хөлөгт   нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдлын зурвасуудыг харуулдаг. Статусын мессеж нь агаарын хөлгийн аюулын нөхцөл байдал үүсэхээс  өмнө шалгах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн дутагдлийг  илтгэнэ. Дэлгэцийн доод талд хуудасны дугаар, дараагийн хуудасны товчлуур нь мессежийн талбар дүүрсэн тохиолдолд өөр хуудас ашиглах боломжтой болохыг илтгэнэ. Дараагийн хуудсан дээрх товчийг ашиглан бусад хуудсыг харуулах боломжтой. Зурвасын сүүлийн хуудас гарч ирнэ. Дэлгэцэн дээрх мессежийн эхний хуудсыг харуулахын тулд дараагийн хуудас товчийг дарна уу.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: