Skip to content

AuthorJamsran Urjin

DATA BUS

Data bus буюу мэдээллийн шин гэдэг нь компьютерийн дотоод эд ангиуд хоорондоо мэдээлэл дамжуулахад хэрэглэдэг олон утаснаас бүрдэх бүрдэл юм. Үүнийг компьютер доторх мэдээллүүд урсан өнгөрч байдаг мэдээллийн шугам гэж … Continue Reading DATA BUS

РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Орчинд хэлбэлзэл тарах үзэгдлийг долгион гэдэг. Энэ хэлбэлзэл тарах хурдыг долгионы хурд гэнэ. Орчинд механик долгион тарах нь орчны шинж чанараас , зарим нэг тохиолдолд долгионы давтамжаас хамаардаг. Долгионы хурд … Continue Reading РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Орчинд хэлбэлзэл тарах үзэгдлийг долгион гэдэг. Энэ хэлбэлзэл тарах хурдыг долгионы хурд гэнэ. Орчинд механик долгион тарах нь орчны шинж чанараас , зарим нэг тохиолдолд долгионы давтамжаас хамаардаг. Долгионы хурд … Continue Reading РАДИО ДОЛГИОН БОЛОН ТАРХАЛТЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

1.1. Тэжээлийн эх үүсвэрүүд             АН-2 агаарын  хөлгийн цахилгаан систем нь цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэр, сэлгэн залгах, салгах, удирдах эд анги болон цахилгаан хэрэглэгчүүдээс бүрдэнэ. Үндсэн цахилгаан  тэжээлийн эх үүсвэр … Continue Reading АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

В878-ын цахилгаан хангамж

             В787-ын цахилгаан хангамж нь дараах эх үүсвэрүүдээс бүрдэнэ. Генераторууд нь хөдөлгүүрийн редуктортай шууд холбогддог тул хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдтай пропорциональ хувьсах давтамжтай (360-800 герц) ажилладаг. Энэ төрлийн генератор нь integrated … Continue Reading В878-ын цахилгаан хангамж

VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Нисэх хэрэгсэл ба хөдөлгүүрийн олон үйлдэлт дэлгэц Энэ дэлгэц нь Америк болон Европын стандартад нийцсэн жижиг онгоцонд өргөн хэрэглэгдэж байгаа нислэгийн удардлагийн цогц мэдэээлэл хөдөлгүүрийн бүх өгөгдлүүдийг үзүүлэх, хадгалахаас гадна,нислэгийн … Continue Reading VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)

HVGS-ийн үндсэн үүрэг нь нисгэгч гадагш харахын зэрэгцээ Нислэгийн Үндсэн Дэлгэц (PFD) дээрх параметрүүдээр зэрэг хангагдах юм. Энэ нь ялангуяа шөнө буюу цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцлөөс хамаарч орчны харагдац муудсан … Continue Reading Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)

ТВ3-117 ба АИ-9В ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДИЙН АСААЛТЫН ЦАХИЛГААНЫ УДИРДЛАГА

Нисдэг тэргэн дээрхи даацын ба залуурын сэнснүүдийг ажиллуулахын тулд тэдгээрийн чадлыг хооронд нь нийлүүлэгч гол редукторт холбогдсон 3 дахь цувралын ТВ3-117 маягийн хоёр хөдөлгүүрийг ашигладаг бөгөөд тэдгээрийг    АИ-9В хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар … Continue Reading ТВ3-117 ба АИ-9В ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДИЙН АСААЛТЫН ЦАХИЛГААНЫ УДИРДЛАГА

ОНОЛ

Сэдэв Атом, молекул (протон, нейтрон, электрон) Потенциал ялгавар Атом дахь электрон бүрхүүлүүд Ион, ионжуулалт Цахилгаан статик Соронзон, соронзон материал Соронзон орон, соронзон тууль, соронзон талбай Цахилгаан энерги Цахилгаан цэнэг, хүчдэл … Continue Reading ОНОЛ