Skip to content

AuthorItgeltbayar

Autopilot буюу автомат нислэгийн үүрэг

Бичлэгийн текст Автомат нислэг гэдэг нь нисгэгчийг бүрэн орлоод нисгэгчийн шаардлагагүйгээр бүх системийг удирдана гэсэн ойлголт биш юм. Энэ нь нисгэгчийн control panel-д сонгосон горимын дагуу нислэг үйлдэх систем ба … Continue Reading Autopilot буюу автомат нислэгийн үүрэг

Авионикийн үүсэл хөгжил

АВИОНИК ГАРЫН АВЛАГА 2020 он Авионик салбарын хөгжлийн түүх Авионикийн түүх нь агаарын хөлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр эхэлсэн ба агаарын хөлгийн хөгжилтэйгөө мөр зэрэгцэн хөгжсөн . Анх 1869 онд ОХУ … Continue Reading Авионикийн үүсэл хөгжил