Skip to content

AuthorItgeltbayar

Авионикийн үүсэл хөгжил

АВИОНИК ГАРЫН АВЛАГА 2020 он Авионик салбарын хөгжлийн түүх Авионикийн түүх нь агаарын хөлгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр эхэлсэн ба агаарын хөлгийн хөгжилтэйгөө мөр зэрэгцэн хөгжсөн . Анх 1869 онд ОХУ … Continue Reading Авионикийн үүсэл хөгжил