Skip to content

CategoryAutomatic Flight Control System

Autopilot гэж юу вэ?

Autopilot-Агаарын хөлгийн автомат удирдлагын систем Анх агаарын хөлгийн хөгжил эхэлж байхад ойрхон зайд, бага хугцаагаар нисдэг агаарын хөлгүүд байсан. Үүний дараагаар агаарын хөлөг хөгжиж нислэгийн цаг ихсэж, зай холдсоноор нисгэгч … Continue Reading Autopilot гэж юу вэ?