Skip to content

CategoryAutomatic Flight Control System

VEMD тайлбар

Бичлэгийн текст VEMD нь хяналтын самбаруудын нэг ба хөдөлгүүр болон нисэх хэрэгслийн параметрүүдийг үнэн зөв алдаагүй мэдээллэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нисгэгчийн ажлын ачааллыг бууруулж түргэн бөгөөд хялбар хайлт хийх,чанартай … Continue Reading VEMD тайлбар

EICAS-ын ажиллагаа

Бичлэгийн текст Дэлгэцийн сонгох  самбар дээрх цуцлан шинэчлэх унтраалга нь EICAS дэлгэцээс зөвхөн анхааруулах болон зөвлөгөө өгөх мессежийг цуцлах эсвэл устгахад ашиглагддаг. Анхааруулга болон сануулга мессежийг цуцлахв.Та мессежийг цуцлах боломжгүй. … Continue Reading EICAS-ын ажиллагаа