Skip to content

CategoryAutomatic Flight

Autopilot буюу автомат нислэгийн үүрэг

Бичлэгийн текст Автомат нислэг гэдэг нь нисгэгчийг бүрэн орлоод нисгэгчийн шаардлагагүйгээр бүх системийг удирдана гэсэн ойлголт биш юм. Энэ нь нисгэгчийн control panel-д сонгосон горимын дагуу нислэг үйлдэх систем ба … Continue Reading Autopilot буюу автомат нислэгийн үүрэг