Skip to content

CategoryElectric

АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

1.1. Тэжээлийн эх үүсвэрүүд             АН-2 агаарын  хөлгийн цахилгаан систем нь цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэр, сэлгэн залгах, салгах, удирдах эд анги болон цахилгаан хэрэглэгчүүдээс бүрдэнэ. Үндсэн цахилгаан  тэжээлийн эх үүсвэр … Continue Reading АН-2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЦАХИЛГААН, ХЭРЭГЛЭЛ БА РАДИО СИСТЕМ

В787-ын цахилгаан хангамж

             В787-ын цахилгаан хангамж нь дараах эх үүсвэрүүдээс бүрдэнэ. Генераторууд нь хөдөлгүүрийн редуктортай шууд холбогддог тул хөдөлгүүрийн эргэлтийн хурдтай пропорциональ хувьсах давтамжтай (360-800 герц) ажилладаг. Энэ төрлийн генератор нь integrated … Continue Reading В787-ын цахилгаан хангамж

ТВ3-117 ба АИ-9В ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДИЙН АСААЛТЫН ЦАХИЛГААНЫ УДИРДЛАГА

Нисдэг тэргэн дээрхи даацын ба залуурын сэнснүүдийг ажиллуулахын тулд тэдгээрийн чадлыг хооронд нь нийлүүлэгч гол редукторт холбогдсон 3 дахь цувралын ТВ3-117 маягийн хоёр хөдөлгүүрийг ашигладаг бөгөөд тэдгээрийг    АИ-9В хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар … Continue Reading ТВ3-117 ба АИ-9В ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДИЙН АСААЛТЫН ЦАХИЛГААНЫ УДИРДЛАГА