Skip to content

CategoryElectronic Display

ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

Aгаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн тайлбар А320 онгоц нь гурван ижил Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжтэй (ADIRU). Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн (ADIRS) зорилго нь Нислэгийн Электроник хэрэглэлийн Систем (EFIS), FMGС, болон бусад хэсэг рүү нь агаарын … Continue Reading ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

VEMD тайлбар

Бичлэгийн текст VEMD нь хяналтын самбаруудын нэг ба хөдөлгүүр болон нисэх хэрэгслийн параметрүүдийг үнэн зөв алдаагүй мэдээллэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь нисгэгчийн ажлын ачааллыг бууруулж түргэн бөгөөд хялбар хайлт хийх,чанартай … Continue Reading VEMD тайлбар

VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Нисэх хэрэгсэл ба хөдөлгүүрийн олон үйлдэлт дэлгэц Энэ дэлгэц нь Америк болон Европын стандартад нийцсэн жижиг онгоцонд өргөн хэрэглэгдэж байгаа нислэгийн удирдлагийн цогц мэдэээлэл хөдөлгүүрийн бүх өгөгдлүүдийг үзүүлэх, хадгалахаас гадна,нислэгийн … Continue Reading VEMD (VEHICLE AND ENGINE MULTIFUNCTION DISPLAY)

Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)

HVGS-ийн үндсэн үүрэг нь нисгэгч гадагш харахын зэрэгцээ Нислэгийн Үндсэн Дэлгэц (PFD) дээрх параметрүүдээр зэрэг хангагдах юм. Энэ нь ялангуяа шөнө буюу цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцлөөс хамаарч орчны харагдац муудсан … Continue Reading Head-Up Display Visual Guidance System (HVGS)

EICAS-ын үүрэг

Бичлэгийн текст Хөдөлгүүрийн үзүүлэлт ба багт анхааруулах систем буюу EICAS Анхааруулах систем нь агаарын хөлгийн  системийн ажиллагаа, гүйцэтгэлийг хянадаг бөгөөд ердийн бус нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нисгэгчдэд анхааруулга өгдөг. Энэ … Continue Reading EICAS-ын үүрэг

EICAS-ын ажиллагаа

Бичлэгийн текст Дэлгэцийн сонгох  самбар дээрх цуцлан шинэчлэх унтраалга нь EICAS дэлгэцээс зөвхөн анхааруулах болон зөвлөгөө өгөх мессежийг цуцлах эсвэл устгахад ашиглагддаг. Анхааруулга болон сануулга мессежийг цуцлахв.Та мессежийг цуцлах боломжгүй. … Continue Reading EICAS-ын ажиллагаа

AHRS гэж юу вэ ?

IRS-ийн  өөрчлөлт бол эргэлдэдгүй гироскоп ашиглах явдал юм.  INS нь өнөөг хүртэл бусад бүх төрлийн гироскоптой ижил төрлийн эргэлдэдэг диск болон гироскоп ашигласаар ирсэн. Харин эсрэгээр,IRS нь хөдөлгөөнт хэсэг байхгүй … Continue Reading AHRS гэж юу вэ ?