Skip to content

CategoryNavigation

ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

Aгаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн тайлбар А320 онгоц нь гурван ижил Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжтэй (ADIRU). Агаарын өгөгдөл, инерцийг боловсруулах төхөөрөмжийн (ADIRS) зорилго нь Нислэгийн Электроник хэрэглэлийн Систем (EFIS), FMGС, болон бусад хэсэг рүү нь агаарын … Continue Reading ADIRS-ийн талаарх ерөнхий ойлголт

AHRS гэж юу вэ ?

IRS-ийн  өөрчлөлт бол эргэлдэдгүй гироскоп ашиглах явдал юм.  INS нь өнөөг хүртэл бусад бүх төрлийн гироскоптой ижил төрлийн эргэлдэдэг диск болон гироскоп ашигласаар ирсэн. Харин эсрэгээр,IRS нь хөдөлгөөнт хэсэг байхгүй … Continue Reading AHRS гэж юу вэ ?