Skip to content

CategoryUncategorized

DATA BUS

Data bus буюу мэдээллийн шин гэдэг нь компьютерийн дотоод эд ангиуд хоорондоо мэдээлэл дамжуулахад хэрэглэдэг олон утаснаас бүрдэх бүрдэл юм. Үүнийг компьютер доторх мэдээллүүд урсан өнгөрч байдаг мэдээллийн шугам гэж … Continue Reading DATA BUS